Diverdoatsie.nl © 2017
 TUINDERSVERENIGING
 DIVERDOATSIE

header

header

Bestuur

Voorzitter: Mennie Oosterhuis, tel.: 0623139498
Secretaris: Gineke Alberts  tel.: 0641838337
Penningmeester: Denise Humalda
Bestuurslid: Matthé Snijders
                  

verhuur tuinen: Mennie Oosterhuis

Commissies
Tuincommissie
Thomas Bijl (hoofd), tel.: 0628522479
Margit Gosen
Theo van de Klundert


Commissie van beroep
Maria Derksen
Trieneke Froma

Kascommissie

Bea Bok
Ida VenhuizenReglementen
Huishoudelijk reglement (pdf)
Tuinreglement (pdf)

Statuten
Statuten (pdf)


Algemene ledenvergadering
jaarlijks, begin Maart