Diverdoatsie.nl © 2020
 TUINDERSVERENIGING
 DIVERDOATSIE

header

header

Bestuur

Voorzitter: vacant
Vice-VoorzitterMatthé Snijders, tel. 0505268061
Secretaris: Gineke Alberts  tel.: 0641838337
Penningmeester: Denise Humalda
Matthé Snijders: contact Klaas de Vriezestraat
                  

verhuur tuinen: Thomas Bijl

Commissies
Tuincommissie
Thomas Bijl (hoofd), tel.: 0628522479
Margit Gosen
Marten Scheepstra


Commissie van beroep
Maria Derksen
Trieneke Froma

Kascommissie

Bea Bok
Ida VenhuizenReglementen
Huishoudelijk reglement (pdf)
Tuinreglement (pdf)

Statuten
Statuten (pdf)


Algemene ledenvergadering
jaarlijks, begin Maart